Hoppa till sidans innehåll

Regler och krishantering


REGLER OCH KRISHANTERING
GEMENSAMT FÖR

MCK HALLANDIA, MK FALCON/GETINGE MK, VEINGE MCK

 

Träningsansvarig

Som träningsansvarig skall du se till

 • Ha på dig jacka el väst med texten ”träningsansvarig” vara på plats i god tid.
 • Lokala detaljer nycklar, vatten, tider, mm. se lokala detaljer.
 • Veta vad du skall göra om det sker en olycka.
 • Veta att räddningsvägen är fri. se lokala detaljer.
 • Flagga av träning vid fara för säkerheten (skadad på banan eller annan fara)
  (ändra inte tidsschemat vid avflaggningar).
 • Vid olycksfall. Se Vid olycka.
 • Plocka fram gula flaggor till flaggposterna. Se till att poster blir bemannade, flagga av i god tid innan sista träningstiden är slut. Se till så att träningstiderna efterlevs och lämna inte banan förrän alla åkt därifrån. se lokala detaljer.
 • Rätt indelning på träningsgrupperna.
 • Max 60st samtidigt på banan.
 • Se till att alla förare är av banan innan ny grupp släpps på. se lokala detaljer.
 • Tillse att avspärrning är på plats vid körning på avkortad bana.
 • Ta väl hand om de som är här och tränar och tillgodose deras önskemål inom rimliga gränser förstås.

 

Som träningsansvarig har du följande befogenheter

 •  Flagga av förare som utgör fara för andra.
 • Stänga av enskild förare från dagens träning.
 • Besluta om träning skall avbrytas/avslutas för dagen. 

Föraransvar
Som förare är det DU SJÄLV som har det yttersta säkerhetsansvaret. När du tränar hos oss skall du tänka på att. 

 • Använd alltid miljömatta under avlastad mc. Allt miljöavfall till miljöstationen. ODISKUTABELT.
 • Körning i depån är absolut förbjudet. OBS!! Efter en skriftlig varning blir man avstängd från dagens träning.
 • Skriv in dig med namn, person nr och telnr till närmast anhörig innan du börjar köra.
 • Visa respekt för medtränande och funktionärer.
 • Efterfölja träningsansvarig anvisningar.
 • Vara medveten om träningsansvarigs uppgifter och befogenheter.
 • Hoppförbud om det inte finns flaggvakt.
 • Vara medveten om träningsansvarigs uppgifter och befogenheter.
 • Ha klart för dig var du kör in respektive ut från banan. se lokala detaljer.
 • Köra efter förutsättningar, banan skick, flaggvaktsbemanning mm.
 • Om du måste stannar på banan så skall du vara utanför banmarkering och vara observant på andra förare, även när du kör igen.
 • Vid byte av förare eller justering av mc skall detta ske i depå el bandepå absolut inte ute på banan.
 • Vid meningsskiljaktigheter på träningsupplägg, tider och anvisningar av träningsansvarig, kontakta styrelsen. Skall inte diskuteras med träningsansvarig.
 • Veta vad du skall göra om det sker en olycka.
 • Du är själv ansvarig att fylla i skadeblankett. Finns på Svemos hemsida, även anvisningar finns där.
 • Sunt förnuft på och utanför banan gäller hela tiden!!

  

Lokala detaljer MCK Hallandia 

 • Flaggpostsbemanning första hand i nämnd ord nr 1,3,6,8,11,12 och 15. Ingen förare släpps i väg på banan förrän detta är gjort. Givetvis skall helst även resterande flaggposter bemannas, flaggor finns i huset vid inkörsel till banan.
 • Hoppförbud om det inte finns flaggvakt.
 • Påsläpp av träningsgrupp från förardepån, av flaggning sker vid containerhoppet, avkörning sker efter hoppet och ut genom tunnel.
 • Avkortad bana, bemanna flaggpost 1,11,12 och 15.
 • Räddningsväg vid träning. In mot klubbhuset håll vänster upp mot garage in på banan från slutet av startrakan dirigera ambulans därifrån mot lämplig ilastningsplats.
 • Anslagstavla vid utfart till banan.
 • Svemo;s krisplan och skadeblankett finns i caféet eller träningsansvarig. 
 • Vägbeskrivning från Åleds kyrka mot Simlångsdalen ca 4,5 km banan på höger sida.
  Från väg 25 från Vallås rondellen 10,7 km ta vänster mot Hertered ca 5,6 km mot Åled banan på vänster sida. 
 • INFO till SOS 112, N=6289750 E=379520

                     

Lokala detaljer Getinge MK o MK Falcon

 • Flaggpostsbemanning första hand i nämnd ord nr 3, 14, 15, 17, 19 och 21 Ingen förare släpps i väg på banan förrän detta är gjort. Givetvis helst även resterande flaggposter.
 • Hoppförbud om det inte finns flaggvakt. 
 • Vägbeskrivning förbi Getinge kyrka 2,2 km mot Öinge vid skylt Motocross ta vänster kör 800m på grusväg framme.
   
 •  INFO till SOS 112, N=630140 E=362640
 • Räddningsväg sväng upp på området där någon möter upp och förklarar var den behövande finns.
 • Anslagstavla finns på väggen av den röda stugan. Där anslås träningsansvarig för hela säsongen.
 • Svemo;s krisplan och skadeblankett finns i kiosken.

 

Lokala detaljer Veinge MCK

 

 •  Påfart till banan, kör upp bredvid(vänster sida sett från depån) startrakan. Gör en 180 graders sväng åt höger och kör sedan ner mot första sväng som går åt vänster.
 • Avfart från banan, vid landning på hoppet som leder ut på startrakan, tag sikte på depån så kommer du rätt. Se upp när du kör över vägen.
 • Du som är träningsansvarig ska vara på plats senast 20 min. innan träningen börjar. När allt är klart för dagen/kvällen så glöm ej att stänga, låsa, larma, stänga av vattnet och lägg på bommen!
 • Bemanna i första hand flaggpost 3,4,9,11,16 och 18. Ingen förare släpps i väg på banan förrän detta är gjort. Givetvis helst även resterande flaggposter.
 • Hoppförbud om det inte finns flaggvakt.
 • Nyckel och växelkassa finns att hämta och lämna i Unos Kiosk & Livs i Veinge. De träningsansvariga kommer överens om vem som ska hämta växelkassan!
 • Slå på vattnet när du kommer och av det när du ska åka. Görs ca 10 m. till höger om utlastningen av betongbilarna. Strömbrytaren är märkt MC-Klubb.
 • Lär dig larmkoden både till klubblokal o säkerhetsskåp och var nyckeln till
  containern finns.
 • Öppna omklädningsrummet, klubbhuset och miljöstationen.
 • Ställ ut gula flaggor precis när man kör ur depån och över vägen så att folk kan ta med dem ut på banan.
 • Se till så att alla skriver in sig i närvaropärmen (viktigt för bidragen).                
 • Ta betalt av de som ska betala träningsavgift. Glöm ej att dela ut en färgad prick till alla som skriver in sig och skriv datum på dom. Ta färgen som står längst fram. Klistra pricken på träningslistan för att inga oklarheter ska uppstå angående vilken färg som ska användas träningen därpå.  När dagen är slut så ställ den använda färgen längst bak.
 • Se till att hålla sekretariatet låst under träningen, lås direkt igen när ni varit och hämtat något där.
 • Säkerhetsskåpet som finns i köket skall stå öppet när man åker från banan. Är endast till för att låsa in saker där under träningen, typ pengar. Kod: de 3 sista siffrorna av larmet till klubblokalen. Instruktion: Tryck start, sen koden o till sist start igen, så är den öppen.
 • Medlemsansökan görs via hemsidan.
 • Om olyckan är framme ring 112. Beskriv vägen för räddningstjänsten och uppge ditt telefonnummer för säkerhets skull om något är oklart.
 • Vägbeskrivning: Utmed väg 117 som blir väg 15 någon gång under hösten 2012 ca 1 km utanför Veinge mot Markaryd. Står skyltat med Betongfabrik och Motorbana. Se till att någon möter ambulansen nere vid infarten från väg 117.
 •  INFO till SOS 112, N=6268440 E=382430
 • Räddningsväg kör in på området vid betongfabriken och rakt uppför backen mellan två betongmurar. Därifrån dirirgeras räddningsfordon till lämplig plats.
 • Anslagstavla på vänster gavel på klubblokalen.
 • Svemo;s krisplan och skadeblankett finns vid/i cafeterian/klubblokalen.
 • MEDLEM MED TRÄNINGSKORT=GRATIS
 • MEDLEM UTAN TRÄNINGSKORT + EJ MEDLEM STORA BANAN=120 KR     
  LILLA BANAN = 50 KR, Förare över 12 år 100kr
 • Vad det gäller uthyrningen av dom små crossarna så kostar det 50 kr för cirka 20 minuters körning. Bensin finns i containern i gröna plastdunkar. Ska endast vara ren bensin i tankarna. Kolla även så att det finns olja i de separata oljetankarna innan du släpper iväg föraren. Glöm ej att meddela om bensinen tar slut(Henry 070-3069942) i dunkarna eller om det uppstår något problem med motorcyklarna(Sven-Inge 070-2867961).
 • Alla bensin och oljerelaterade produkter i containern ska stå i den svarta plastbaljan vid hyrcyklarna.
 • Kioskinstruktioner finns i kiosken på banan bredvid kylskåpet.
 • Vid övriga frågor ring Henrik Nilsson 070-5927640 el. Patrik Berg 070-6752471.

   

Vid olycka

 • Flagga av träningen.
 • Säkerställa att ambulans tillkallas (du skall även kunna ge en vägbeskrivning till SOS) se lokala detaljer.
 • Säkerställa att någon möter och visar in ambulansen el räddningsfordon.
 • Rör den skadade så lite som möjligt.
 • Starta upp en loggbok vid alla (incidenter/olycksfall där föraren avslutar träningen oavsett om ambulans larmats eller inte) lämnas till styrelsen.
 • Tillse att skadad fårskadeblankett med sig eller får den tillsänd till sig. Gör notering på händelselogg.
 • Ta reda på den skadades identitet.
 • Ta hand om den skadades tillhörigheter.
 • (om det behövs). Sammankalla de inblandade och även de som finns på anläggningen, ta gärna in personerna inomhus om möjligt. Prata igenom det som hänt, detta kan minska ryktesspridning.
 • Utse någon att informera personer i området och ev. journalister.
 • Vid behov sammankalla krishanteringsgruppen för resp bana. Sök först från egen klubb, om ni inte får svar sök vidare i andra klubbar. se nedan

 

  MCK Hallandia Släggarpsbanan
  Ordförande
  
Robert Holstedt 0708-978739
Kontaktperson/förare/anhöriga

  Magnus Kalmér 0705-489078
Mattias Roslund 035-60478 0709-329675
Ulf Olofsson 0706-599262


  Getinge MK & MK Falcon Börsingebanan
  Ordförande
Lars Martinsson Getinge MK       0346-43660 0707-735367
Stefan Erlandsson  MK Falcon 0703-941385
  Kontaktperson/förare/anhöriga

Tommy Allansson MK Falcon     0739-990115
Stefan Andersson Getinge MK      0705-462811

 

 

  Veinge MCK Klintebergsbanan
     Ordförande
Henrik Nilsson 0430-12900 0705-927640
Kontaktperson/förare/anhöriga

Kenth-Inge Dahlgren 035-42705 0104-457418
Patrik Berg 0430-12571 0706-752471
Bengt-Arne Andersson 035-46161 0730-454165
Fredrik Gustavsson 0430-30530 0708-305300


 • Träningsansvariga är samordnare i första hand tills han eller hon blir avlöst.
 • Vid behov ta fram Svemos krisplan.
 • Sätt upp anslag (info personskada) så snart som möjligt, (endast känd fakta) för att på så vis minimera ryktesspridning ang. olyckan. 

 

 

 

 


Uppdaterad: 06 MAJ 2015 14:28 Skribent: Mikael Loo

Postadress:
MCK Hallandia - Motorcykel och Snöskoter
Släggarpsbanan Enslöv 122
31038 Simlångsdalen

Kontakt:
Tel: +463539865
E-post: This is a mailto link...

Se all info